Advocatenkantoor Govarts BVBA

Hasseltsesteenweg 75

B-3720 Kortessem

K.B.O. 0837325675

 

Tel. +32(0) 11 37 15 11

Fax +32(0) 11 37 15 12

E-mail erwin@verkeersrecht.info

contacteer ons nu >>
  • A
   • B
    • C
     • D
      • E
       • F
        • G
         • H
          • I
           • J
            • K
             • L
              • M
               • N
                • O
                 • P
                  • Q
                   • R
                    • S
                     • T
                      • U
                       • V
                        • W
                         • X
                          • Y
                          • DIV

                           Elk motorvoertuig (en zijn aanhangwagen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 750 kg bedraagt) moet, vooraleer het op de openbare weg mag rijden, eerst in het "repertorium van de voertuigen" van de DIV ingeschreven worden. Dit repertorium is een geautomatiseerde gegevensbank.

                           Deze inschrijving geeft aanleiding tot de uitreiking van een inschrijvingsbewijs en van een nummerplaat (die achteraan op het voertuig moet aangebracht worden).

                           De inschrijving moet aangevraagd worden door middel van het roze formulier “aanvraag tot inschrijving” dat uitgereikt wordt door FOD Mobiliteit en Vervoer. Elk formulier heeft een voorgedrukte barcode (vak X12). Het kan op geïnformatiseerde wijze of met plakstrookjes (vignetten) aangevuld worden. 

                           Met dit formulier kunnen alle voertuigen (motorvoertuigen, aanhangwagens en motorfietsen) en categorieën (nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen en ingevoerde voertuigen) inschrijven. Het is afgedrukt op dik rooskleurig A4 papier. Twee gombanden dienen om het formulier bij het opsturen in de vorm van een omslag dicht te kleven en om het bij ontvangst door de DIV mechanisch te kunnen openen.

                           Alle gevraagde inlichtingen en attesten moeten op dezelfde zijde van het formulier aangebracht worden.

                           Het formulier "aanvraag om inschrijving van een voertuig" kan gratis bekomen worden:

                           • bij de firma die het voertuig levert,
                           • bij de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt,
                           • bij de stations voor automobiele inspectie,
                           • bij de stations voor automobiele inspectie,  ter gelegenheid van een keuring voor verandering van titularis en/of correctie,
                           • bij de DIV zelf.

                           De inschrijvingsaanvraag moet bij de DIV ingediend worden door de eigenaar van het voertuig (of door de hoofdgebruiker, met voorrang voor de eigenaar.)

                           Vak "Z" is bestemd voor het attest van de verzekeraar, dit houdt in een vignet (gedeponeerd model met barcode) waarop de naam (in drukletters) en de handtekening van de verzekeraar staan vermeld. Het mag in geen geval doorhalingen bevatten. Dit attest bewijst dat een verzekeringscontract overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten werd. De verzekeraar mag ook zijn telefoonnummer vermelden, hetgeen bij de behandeling van het dossier eventueel kan helpen.