Advocatenkantoor Govarts BVBA

Hasseltsesteenweg 75

B-3720 Kortessem

K.B.O. 0837325675

 

Tel. +32(0) 11 37 15 11

Fax +32(0) 11 37 15 12

E-mail erwin@verkeersrecht.info

contacteer ons nu >>
  • A
   • B
    • C
     • D
      • E
       • F
        • G
         • H
          • I
           • J
            • K
             • L
              • M
               • N
                • O
                 • P
                  • Q
                   • R
                    • S
                     • T
                      • U
                       • V
                        • W
                         • X
                          • Y
                          • Eerherstel

                           Om een herstel in eer en rechten (eerherstel) te bekomen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

                           1. De uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten.

                           2. De afgelopen 10 jaar niet eerder van een herstel in eer en rechten hebben genoten.

                           3. Een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt.

                           U richt uw aanvraag tot een herstel in eer en rechten aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont of verblijft. Een brief volstaat, maar het verzoek dient gemotiveerd te zijn en u moet minstens de volgende gegevens meedelen in deze brief:

                           - de veroordeling(en) waarvoor u het herstel in eer en rechten aanvraagt;

                           - de plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven hebt.

                           Na controle wordt het dossier overgemaakt aan de procureur-generaal die uw dossier zal voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling die over uw aanvraag zal oordelen.

                           Het gevolg is dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt, dat de veroordeling niet meer wordt vermeld op het strafregister en dat veroordeling niet meer als basis kan dienen voor herhaling ingeval van nieuwe veroordelingen.<