Herhaling

Er is sprake van herhaling wanneer u binnen een periode van drie jaar een nieuwe verkeersovertreding begaat.

De termijn van drie jaar begint te lopen vanaf de uitspraak van een voorgaand vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden.

Sinds 1 januari 2015 is de bestraffing in geval van herhaling gevoelig verzwaard.

De herhalingsregimes worden verder uitgebreid tot een combinatie van de zwaarste overtredingen van de Wegverkeerswet.

Wanneer je binnen de drie jaar meer dan 1 van onderstaande overtredingen begaan hebt, volgt een verplicht rijverbod en de vier herstelexamens.

Overtredingen wegverkeersreglement vierde graad, zware snelheidsovertredingen, rijden zonder rijbewijs, medisch ongeschikt of na onmiddellijke intrekking rijbewijs, vluchtmisdrijf met stoffelijke schade en vluchtmisdrijf met gewonden of doden, zware intoxicatie,  dronkenschap of soortgelijke toestand, toevertrouwen voertuig aan een dronken persoon of een dronken persoon uitdagen of aanzetten tot sturen, drugs in het verkeer, rijden spijts verval of rijden zonder geslaagd te zijn in herstelproeven, gebruik van radardetector of andere middelen.

Volgende bestraffing wordt opgelegd:

Eerste herhaling: verplicht drie maanden rijverbod en de vier herstelexamens

Tweede herhaling: verplicht zes maanden rijverbod en de vier herstelexamens

Derde herhaling: verplicht negen maanden rijverbod en de vier herstelexamens