Een pv ontvangen ?

Wanneer u een verkeersovertreding begaan hebt, zult u vanwege de politie eerst een proces-verbaal (PV) met een antwoordformulier ontvangen. In het PV staan de vaststellingen opgesomd (voertuig, nummerplaat, snelheid, enz.) en meestal ook de te betalen geldboete (onmiddellijke inning). Op het antwoordformulier wordt u gevraagd allerhande gegevens op te schrijven. Het parket (openbaar ministerie) weet zo wie er gereden heeft en dus de geldboete zal toegestuurd krijgen wanneer u het niet was. Betaalt u de onmiddellijke inning niet, zal het parket (openbaar ministerie) een bevel geven tot betalen. (zie BEVEL TOT BETALEN).

Behalve wanneer u de overtreding betwist, is het aangewezen de voorgestelde geldboete te betalen. Anders wordt u nadien voor de rechtbank gedagvaard en dat brengt enkel meer kosten met zich mee. Laat even door ons onderzoeken of er betwisting mogelijk is vooraleer u tot betaling overgaat. Ons advies is gratis.

U wordt altijd gedagvaard voor de rechtbank wanneer u meer dan 40 km per uur boven de toegelaten snelheid reed en meer dan 30 km per uur in de bebouwde kom (waar u 50 km per uur of minder mag rijden). Ook zijn er bepaalde zware overtredingen waarvoor geen te betalen geldboete wordt aangeboden maar waar onmiddellijk gedagvaard wordt.