GELDBOETE

De geldboete hangt af van de snelheid die u reed of de overtreding die u begaan heeft. Hoe sneller u reed of hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete en het rijverbod. Het leidt ons te ver om alle geldboetes voor alle overtredingen op te sommen.

U kan er een aantal zelf berekenen via http://www.wegcode.be/boeteberekening 

Ook vindt u ze op de website http://wegcode.be/wetteksten/secties/wetten/verkeerswet/456-t4hs2

U kan ons hiervoor altijd bellen.

Vanaf 40 km per uur boven de toegelaten snelheid en 30 km per uur in de bebouwde kom, wordt u gedagvaard voor de rechtbank. De rechtbank zal dan de geldboete en een eventueel rijverbod bepalen. De door de rechtbank opgelegde geldboete dient steeds met 6 opdeciemen vermenigvuldigd te worden (bv. een geldboete van 50 euro = 50 x 6 = 300 euro).

Wordt u gedagvaard, is het heel belangrijk dat u zich in dat geval door ons laat bijstaan.