ONMIDDELLIJKE INNING

Een onmiddellijke inning is een voorstel tot betaling van een geldboete. Betaalt u deze geldboete, zult u niet verder vervolgd worden. Het is altijd beter de onmiddellijke inning te betalen, anders komen er alleen maar kosten bij. Dit geldt uiteraard enkel wanneer u de overtreding niet betwist. Indien u niet tot betaling overgaat, ontvangt u een bevel tot betalen (zie BEVEL TOT BETALEN).