OMNIUMVERZEKERING

De omniumverzekeraar vergoedt uw eigen schade, zelfs wanneer u zelf in fout bent.