OMNIUMVERZEKERING

Ingeval u schade veroorzaakt, zal uw omniumverzekeraar uw eigen schade vergoeden, zelfs al bent u in fout. In bepaalde gevallen vordert de omniumverzekering evenwel de uitgekeerde bedragen van u terug.