MEE NAAR DE ZITTING

Als u meegaat naar de zitting, zullen we een bepaald uur afspreken hoe laat u er wordt verwacht. Zo hoeft u niet nodeloos te wachten. Als de zaak wordt opgeroepen, komt u op ons verzoek naar voor. Links zetelt het openbaar ministerie, in het midden de Rechter en rechts de griffier. De Rechter zal u vragen wat er gebeurd is. U doet uw verhaal en spreekt de Rechter aan met “meneer of mevrouw de Voorzitter”.

Daarna mag u gaan zitten en volgt de vordering van de Procureur (parket of openbaar ministerie) en onze pleidooien. Na het pleidooi gaat u rechtstaan en vraagt de Rechter of u hieraan nog iets wil toevoegen. Er zal op voorhand worden besproken wat u kunt zeggen.

Als de feiten niet te betwisten zijn, is het altijd goed te zeggen dat het u spijt en dat u in het vervolg beter zult opletten. De Rechter zal dit zeker op prijs stellen bij het nadenken over de straf.