VRIJSPRAAK

In alle gevallen zullen wij eerst onderzoeken of het mogelijk is de vrijspraak te bekomen.

Bij vrijspraak wordt u niet veroordeeld (bestraft), hoeft u geen gerechtskosten te betalen en bekomt u geen strafblad (blanco strafregister).

Dit is onze eerste doelstelling bij uw verdediging.

Vrijspraak kan wanneer niet bewezen wordt dat u de overtreding begaan heeft, in geval van procedurefouten of andere specifieke juridische omstandigheden (verjaring, enz.).

Verjaring is geen vrijspraak maar geeft hetzelfde resultaat.

Dit alles zal grondig door ons worden onderzocht. Er zal u in alle eerlijkheid worden verteld of en hoe groot de kans is dat de vrijspraak bekomen wordt.