MEDISCHE EN/OF PSYCHOLOGISCHE PROEVEN

Bij sommige zware overtredingen (vooral bij dronkenschap en rijden onder invloed van drugs) wordt er door de Rechtbank een medisch en/of psychologisch herstelonderzoek (herstelproeven) opgelegd. Dit zijn medische en psychologische onderzoeken die u dient te ondergaan als voorwaarde om uw rijbewijs terug te krijgen.

Nadat de Rechtbank deze onderzoeken heeft opgelegd, zal u na minstens 26 dagen van het parket een lijst opgestuurd krijgen met erkende instellingen waar u deze onderzoeken moet laten uitvoeren. U kunt dus zelf de instelling kiezen (liefst deze zo dicht mogelijk bij huis). Wanneer u geen instelling kiest, zal het parket een instelling bepalen.

De kostprijs van een medisch onderzoek bedraagt in principe 91 euro en van een psychologisch onderzoek 308 euro. Deze kostprijs wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Tijdens het medische onderzoek zal de dokter van de instelling nagaan of u fysisch en psychologisch (geestelijk) in staat bent met een voertuig te rijden. De dokter zal u uitgebreid ondervragen en er kunnen eventueel bloedproeven of urinetesten worden opgelegd.

Tijdens het psychologisch onderzoek zal de psycholoog nagaan of u psychologisch in staat bent met een voertuig te rijden. Ook de psycholoog zal u uitgebreid ondervragen en bepaalde psychologische testen opleggen. Dit kan 2 tot 3 uur duren.

Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk meewerkt en u zo sympathiek mogelijk opstelt. Dokter en psycholoog zullen na de onderzoeken met elkaar overleggen en bepalen of u geslaagd bent.

Indien u geslaagd bent, kunt u uw rijbewijs afhalen op de griffie van de Politierechtbank. Soms ontvangt u slechts een attest met beperkte geldigheid. In dat geval zal de griffie van de Politierechtbank u slechts een rijbewijs met beperkte geldigheid afleveren en zal u nieuwe onderzoeken dienen te ondergaan in dezelfde instelling.