PRAKTISCHE EN THEORETISCHE HERSTELEXAMENS

In bepaalde gevallen kan de Rechtbank u verplichten praktische of theoretische rijexamen af te leggen vooraleer u uw rijbewijs terug kunt krijgen.

U moet dan opnieuw uw theoretisch of praktisch rijbewijs behalen na het volgen van lessen in een erkende rijschool.

De Rechtbank laat meestal kiezen welk examen u dient af te leggen. Sommige personen verkiezen theoretisch examen af te leggen, anderen het praktisch examen.

Dit wordt uiteraard eerst door ons met u besproken.